Pentru a construi nişte relaţii fericite într-un cuplu, trebuie, în primul rind, să clarificăm, în ce măsură energia masculină se deosebeşte de cea femenină. Apoi să lucrăm asupra fuziunii lor.

Este o glumă: oamenii care locuiesc împreună mai mulţi ani, devin atît de asemănători unul altuia, încît poate fi diagnosticat unul dintre ei, dar trataţi ambii, deoarece problemele de sănătate a ambilor sunt aceleaşi sau se echilibreaza ca în oglindă. Într-adevăr, cînd oamenii se îndrăgostesc, între ei apare un cîmp energetic comun, aşa numita energie a cuplului, în interiorul căreia doi se unesc într-un tot întreg. Cu cît mai profunde sunt relaţiile între bărbat şi femeie şi cu cît mai puternică se dezvoltă dragostea dintre ei, cu atît e mai mare forţa cuplului şi a rezultatelor, pe care ei le capătă în viaţă.
Cum se formează energia cuplului? Daca de privit cu ochiul energetic, unirea a doi îndrăgostiţi într-un cuplu arata în felul următor: ambii se află în interiorul unui glob incandescent şi sunt legaţi între ei prin multe raze energetice. Cu cît mai puternice sunt sentimentele, cu atît mai puternică e lumina acestor raze. Preludiul dragostei, admiraţiei şi tandreţei faţă de partener, se manifestă printr-o explozie, o lumină puternică ce înfrumuseţează şi colorează strălucitor acest schimb de energii. Trăirile şi sentimentele negative colorează globul în culori negative. De exemplu,  jignirea, supărarea, idealizarea, sting energiile curate şi pure ale acestui glob, transformîndu-le în energii întunecate. Iar energia urii şi furiei loveşte în acest globuleţ ca fulgerul, şi aidoma trăsnetului îl despică şi sfarmă în părţi diferite. Îndoiala în partener, este ca o carie, ce roade dragostea din interior. Trăirile negative treptat distrug cîmpul unic al cuplului, dar diferite eperienţe pozitive completează şi măresc energia cuplului cu lumină, făcînd legătura între ei mai rezistentă.

 

Unirea (rezonanţa) îndrăgostiţilor poate fi urmărită prin intermediul celor 7 centre energetice (focare de putere de bază), numite chakre, fiecare din ele corespunde unui aspect anumit al vieţii cuplului:
— muladhara chakra – starea materială şi banii
— swadhistana chakra – sexualitatea şi creativitatea
— manipura chakra – starea „aici şi acum”
— anahata chakra – dragostea sufletească
— vishuddha chakra – comunicarea şi înţelegerea
— ajna chakra – imaginea partenerului ideal
— sahasrara chakra – conexiunea cu Universul


Dacă schimbul energetic se petrece la nivelul tuturor chakrelor, atunci cuplul devine un microcosmos ce posedă putereechivalentă cu cea a întreguli Cosmos. Din acest globse alimentează ambii parteneri. În realitate mai des observăm că doi, chiar şi dacă locuiesc împreună, nu sunt în stare să creeze acest microunivers. De exemplu, femeia nu are rezonanţă cu bărbatul la nivelul primei chakre dacă susţinirea materială o primeşte din altă parte (ex. de la părinți) sau singură şi-o asigură; la nivelul swadhistana chakra – cînd partenerii trăiesc ca vecinii şi nu au relaţii sexuale sau plăcere (satisfacţie) din ele;$ a treia chakra este caracterizată de expansiune, voinţă, dinamism, dacă unul din parteneri predomină prin aceste caracteristici, celălalt va fi nevoit să se restrîngă, să-şi găsească alte interese (să fie în altă parte – mintal sau fizic). Paradoxul apare la nivelul anahata chakra — care şi este responsabilă de legătura dintre cei doi în cuplu, prin faptul, că deseori, dragostea sufletească nu este îndreptată reciproc, dar, de exemplu, spre copil sau rezultate materiale, carieră, relaţii, propria persoană, ş.a., comunicarea şi înţelegerea partenerii o găsesc în afara cuplului – cu prietenii, parinţii, cunoscuţii, atunci cînd femeia sau bărbatul visează la un partener ideal nu-l apreciazăși-l acceptă pe partenerul real– acesta mereu nu va corespunde idealizărilor.

Microcosmos

Micro & Macro Cosmos

Energia femenină şi masculină în cuplu

Un cîmp comun apare, fară doar şi poate, în perioada îndrăgostirii şi se menţine în continuare în condiţii de parteneriat. Puterea cuplului se dezvoltă, cînd ambii se dăruiesc şi se susţin reciproc. Principalul este că fiecare să contribuie în conformitare cu menirea sa: bărbatul – ca bărbat iar femeia – ca femeie. Dacă femeia începe să dezvolte energie masculină şi să se manifeste ca bărbat, atunci ea, trăind de una singură, e posibil să nu simtă nimic rău. Dar dacă se manifestă astfel, fiind în cuplu, atunci bărbatului nu-i rămîne nimic decît să se comporte ca o femeie. La fel şi bărbatul. Fiind în singurătate, el poate fi moale şi sensibil, dar în cuplu trebuie să manifeste energie masculină, spre exemplu, hotărîre, capacitatea de a reacţiona repede, a-şi asuma răspunderea… În caz contrar, toate acestea calităţi va fi nevoită să le manifeste a doua jumătate a lui. În general, într-un cuplu, bărbatul e responsabil de partea materială, femeia de lumea sentimentelor şi atmosfera relaţiilor. Respectiv chakra materială la bărbaţi are funcție de a da în cuplu, iar la femei – de a consuma, dar cea de la inimă, anahata – la femei are funcți de a emite, iar la bărbaţi de a consuma. Aceasta e legea Naturii şi trebuie înţeleasă corect.

Energia femenină. Lumea sentimentelor

Inima femeii este un spaţiu imens al dragostei, în care își găsește loc fiecare, căruia ea îi permite să intre. Femeiei cu chakra inimii dezvoltată îi este uşor să iubească. Pentru aceasta ea nu trebuie să depună nici un efort, să se convingă pe sine şi nici să se impuie. Cînd femeia spune că ea ar iubi, dar n-are pe cine, înseamnă că anahata chakra ei nu este deschisă. În timpurile noastre, femeia care iubeşte şi este fericită e o rarietate. La majoritatea din femei această chakră este închisă, din care cauză le este greu să iubească. Unele nicidecum nu întîlnesc obiectul dragostei, altele, abia călcînd spre relaţiile intime, se decepţionează şi în loc de bucuria dragostei, simt tristeţe şi în final, dragostea devine doar o adevărată durere. În realitate le încurcă să simtă dragostea nu oamenii pe care-i întîlnesc în cale, ci blocajul din chakra inimii. Exteriorul este doar o oglindă a interiorului. Fetele contemporane uşor permit accesul spre corpul său, dar li-i straşnic să permită cuiva intrarea în inimă. Ele se tem să iubească, pentru că se tem să greşească, să fie înșelate , să rămînă fără nimic, să apară ca o proastă, să piardă vremea şi multe altele. Deaceea relaţiile călduroase, cordiale nu se dezvoltă. Teama închide totul şi nu permite să apară nici chiar simpatiile, primele îndragostiri, nemaivorbind de nişte sentimente puternice. Deseori, pentru a începe să iubească un bărbat, fetele aşteaptă ca el să facă primul pas: va propune căsătorie, va divorţa de soţia actuală, va procura apartament,va întreprinde încă ceva, în confirmare cu intenţiile sale. Atunci, spun ele, s-ar putea şi de iubit, fără să-ţi fie teamă de ceva. Mulţi aşa şi trăiesc… în aşteptare. Bărbatul nu se mişcă, fiindcă nu simte din partea femeei dragoste, iar femeia nu iubeşte pentru că se teme. Apare un cerc închis.
Vine din partea femeii dragostea – bărbatul poate înţelege nu doar cu inima, ci şi cu raţiunea – analizînd evenimentele vieţii sale. Dacă v-aţi uita în jur, aţi observa, că bărbaţii aleg femeile care îi aprind, îi însufleţesc, alături de care ei doresc să acţioneze, să tindă spre ceva, să atingă ceva. Şi vă este cunoscut cît de energetic, nereţinut şi întreprinzător este bărbatul la începutul relaţiilor romantice, cînd dragostea abia a încolţit. Dorinţa de a acţiona e principala trăsătură în bărbatul pătruns de dragostea femenină. Pentru bărbat să se afle în dragoste e să acţioneze. În mare măsură dragostea femeii pentru bărbat îi este necesară ca să aibă puteri să acţioneze, să meargă înainte. Aceasta se dezvoltă automat, de la sine. Energia dragostei naşte în bărbat putere şi dorinţă de a acţiona. Dragostea pentru bărbat e putere de viaţă, cu ajutorul căreia el crează valori materiale. Bărbatul iubit e foarte activ: el are dorinţe şi puteri să se mişte, îi vin în cale zeci de oportunități zilnic. Şi invers, bărbatul, pe care nu-l poţi mişca din faţa televizorului sau să-l scoţi din casă – acesta e bărbatul fără puteri, care nu primeşte „doza” necesară de dragoste.

Energia masculină. Aspectul material

Fiecărui bărbat, îi este dată de la natură capacitatea de Creator, dar nu fiecare poate să se folosească de ea. Blocurile principale în chakra materială la bărbaţi sunt legate de energia fricii. Sarcina bărbatului e să înţeleagă temerile sale, să se elibereze de ele şi să acţioneze cu orice preţ. Să se realizeze în ceea ce priveşte starea materială, să poată cîştiga bani, îi este necesar însuşi bărbatului. Nu este nici un secret, că bărbatul se simte bine cînd este realizat, e capabil să-şi întreţină familia. Pentru femeie principalul devine capacitatea de a primi ceea ce crează pentru ea partenerul. Femeia şi singură poate face bani, însă întîetatea în asigurarea familiei mai bine ar fi s-o lase pe seama bărbatului. Deşi fetelor le pare, că ele sunt îtrutotul pentru ca să fie asigurate de bărbat, în realitate, în interiorul său, ele sunt predispuse spre inversul. Iată cele mai cunoscute modele de comportament, care încurcă iţele: eu fac bani şi vreau să nu depind de nimeni; eu pot fi mai bună ca bărbatul, nu pot permite ca el să fie mai bun ca mine (mai deşteaptă, mai capabilă, etc); să rămîn la întreţinerea bărbatului e ruşine, trebuie singură să cîştig; vreau să-l controlez eu pe bărbat, ca el să depindă de mine. Toate aceste modele de gândire duc spre aceea că bărbatul într-un astfel de cuplu sau nu poate face bani, sau îi face, dar nu-i orienteză spre cuplu. În cuplu interacţiunea dintre parteneri prin prima chakra constă în aceea că bunurile materiale şi tendinţa spre ele devin comune. Dacă cuplul e închis la prima chakra, atunci această unire constă din două aspecte de bază: cea mai mare parte a mijloacelor cîştigate, bărbatul le investeşte în cuplul său (dar nu în rude, prieteni şi cunoscuţi), iar femeia, la rîndul ei, primeşte cea mai mare parte de valori materiale de la bărbatul său (dar nu de la părinţi, sau singură să-i facă). Dacă nu este aşa, atunci circuitul energiei la nivelul primei chakre în cuplu e blocat şi fiecare din parteneri își hotărăşte necesitățilemateriale desinestător, în afara cuplului.

Parteneriatul înseamnă schimb egal de energii. Nu e vorba despre egalitatea gender întrucît femeia şi bărbatul de la nutura-mamă au energii diferite, ele nu pot fi comparate şi nici egalate aşa cum nu se poate de comparat ziua cu noaptea, soarele cu luna, focul şi apa, etc. Fiecare este principal în sfera sa şi să lupţi pentru întîetate nu are rost. Lupta trebuie înlocuită cu interacţiunea, care îi îmbogăţeşte pe ambii. În acest caz ambii cîştigă. Oamenii singuri aleg, ce va fi perechea lor – cîmp de luptă sau teren pentru dezvoltare spirituală, dragoste şi succes.

Sursa: Yoga Journal

Traducere din rusă: Claudia Sainsus

Culegere si redactare: Diana Sainsus


0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x